fbpx

Politika zaštite podataka o ličnosti – izjava o privatnosti

Nalazite se na sajtu preduzetnika

ZORAN JEŠIĆ PR IZDAVANjE KNjIGA ČITAJ ZA 5 MIONICA,

Sedište:

VOJVODE MIŠIĆA 17, MIONICA (VAROŠICA), MIONICA, Srbija.

Skraćeno poslovno ime:

ZORAN JEŠIĆ PR ČITAJ ZA 5

Adresa za prijem pošte:

MILENTIJA POPOVIĆA 43/17,

11187 NOVI BEOGRAD , Srbija

Adresa za prijem elektronske pošte:

vaspitanje@gmail.com

ZORAN JEŠIĆ PR ČITAJ ZA 5 poštuje Vašu privatnost.

Pristupanjem ovom sajtu Vi prihvatate i slažete se sa svim uslovima Politike Privatnosti. Ukoliko ne prihvatate uslove sadržane u Politici Privatnosti, molimo Vas da prestanete sa korišćenjem usluga sajta. Politiku privatnosti eventualno menjamo i to ažuriranjem ove stranice. Posetom stranici se informišete o eventualnim promenama. Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

ZORAN JEŠIĆ PR ČITAJ ZA 5 prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

Email adresa

Ime i prezime

Broj telefona

Adresa stanovanja

Fotografije

Video snimci

ZORAN JEŠIĆ PR ČITAJ ZA 5 garantuje da se podaci o ličnosti koriste isključivo u skladu sa Politikom privatnosti.

Uslovi i svrha korišćenja podataka o ličnosti

ZORAN JEŠIĆ PR ČITAJ ZA 5 podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose. Imate pravo da pristanak za obradu podataka o ličnosti pozovete u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristupanjem ovom sajtu Vi prihvatate i slažete se da će administratori sajta koristiti Vaše lične podatke za sledeće namene:

  • Da Vas kontaktiramo kao klijenta sajta i pružimo osnovnu uslugu u vezi sa izdatim knjigama.
  • Da obradimo Vašu porudžbinu, da možemo da Vas informišemo o statusu Vaših porudžbina.
  • Da Vam se omogući pristup novim izdanjima, određenim poklonima, takmičenjima i promotivnim aktivnostima.
  • Da Vam se pošalju sve vrste obaveštenja koja nisu reklamna (promene na sajtu ili Vašem nalogu, administrativna obaveštenja). Slanje obaveštenja o komercijalnim informacijama, ponudama, popustima i slično.
  • Mi ne tražimo informacije vezane za Vašu kreditnu karticu.
  • Vaše podatke o ličnosti NE prosleđujemo trećim licima.
  • Prikupljene informacije ne daju se na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

Zaštita podataka

ZORAN JEŠIĆ PR ČITAJ ZA 5 štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

Svi prikupljeni podaci o kupcima na našem sajtu se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni u ČITAJ ZA 5 odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Transfer podataka o ličnosti van EU

ZORAN JEŠIĆ PR ČITAJ ZA 5 ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

ZORAN JEŠIĆ PR ČITAJ ZA 5 ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;

Pristup vašim podacima o ličnosti;

Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;

Brisanje vaših podataka o ličnosti;

Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;

Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju.

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate na imejl adresu: vaspitanje@gmail.com

ZORAN JEŠIĆ PR ČITAJ ZA 5 zadržava pravo da odbije pružanje usluga ili otkaže porudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja, a shodno zakonskim ograničenjima.