Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Edicija „ČITAJ ZA 5“

manja
01

NEBOPLAVA

RAD SA GLASOVIMA

Knjigu imamo na ćirilici ekavici i latinici ijekavici.

Za decu od pet i šest godina. Prethodi ŽUTOJ.

02

ŽUTA

ZA UČENJE SLOVA I UČENJE ČITANJA

Knjigu imamo na ćirilici ekavici i latinici ijekavici.

03

PLAVA

ZA VEŽBANJE ČITANJA I UČENJE PREPRIČAVANJA

Knjigu imamo na ćirilici ekavici i latinici ijekavici.

Plava knjiga sledi iza žute.

04

CRVENA

USAVRŠAVANJE ČITANJA I PREPRIČAVANJA I LAGANI UVOD U SASTAVE JER JE U PRIČAMA VIDLJIV UVOD, RAZRADA I ZAKLJUČAK.

Knjigu imamo na ćirilici ekavici i latinici ijekavici.

Cena
SRB: 550 din (sve četri su 2200) plus dostava
REGION: 7e (sve 4 su 28) plus dostava

Edicija „ČITAJ ZA 5“

Pisanje sastava

01

PISANJE SASTAVA 1 – POČETNI NIVO

POČETNI NIVO

Knjigu imamo na ćirilici ekavici i latinici ijekavici.

02

PISANJE SASTAVA 2 – SREDNJI NIVO

SREDNJI NIVO

Knjigu imamo na ćirilici ekavici i latinici ijekavici.

Cena
SRB: 550 din (obe su 1100) plus dostava
REGION: 7e (obe su 14e) plus dostava

Edicija „RASPIŠI PRSTE I RASPLETI JEZIK“

01

RASPIŠI PRSTE, RASPLETI JEZIK 1

Velika A4 radna sveska, na ćirilici
02

PISANJE SASTAVA 2 – SREDNJI NIVO

Velika A4 radna sveska, na ćirilici.
Cena
SRB: 300 din (sve četri su 600) plus dostava
REGION: 4e (obe su 8e) plus dostava