fbpx
Franšiza

Franšizni sistem
„ČITAJ ZA 5”

„Čitaj za 5” je sistem programa za LAKO i BRZO učenje i vežbanje čitanja s razumevanjem, prepričavanja i pisanja sastava.

OSNOVNI PODACI

„Čitaj za 5” je porodični projekat bračnog para Ješić. Projekat  „raste”  uz njihovog sina Vasilija, koji u projektu učestuje kao supervizor svih materijala i progama rada. Zoran je pravnik sa darom za pisanje. Snežana je učiteljica, pedagog i porodični psihoterapet sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom na početnom opismenjavanju. Bogato iskustvo dovelo je Snežanu do spoznaje kako deca najlakše uče, šta im najviše prija, šta ih podstiče i motiviše i kako najbrže postižu rezultate. Bračni par je primenom principa: „Ništa ne uspeva kao uspeh”, „Malo je više” i „Obuj detetove cipele ako stvaraš za njega” razvio sistem programa „Čitaj za 5” . 

„Čitaj za 5” je sistem programa za LAKO i BRZO učenje i vežbanje čitanja s razumevanjem, pisanja sastava i prepričavanja. Programi se sprovodе putem edukativnih radionica, na kojima obučeni predavači rade sa decom/polaznicima, korišćenjem osmišljene metodologije i seta radnih knjiga, namenski osmišljenih za potrebe programa. Sprovođenje programa, te time i samih radionica, uslovljeno je korišćenjem takvih knjiga od strane polaznika koji pohađaju programe.

Programi za različite nivoe učenja, shodno potrebama dece namenjeni su deci predškolskog i školskog uzrasta.

Ishodi

Osnovni ishodi programa za različite nivoe potreba dece su da dete na kraju određenog programa:

Dodatna vrednost svakog nivoa učenja je:

Osnovni ishodi programa za različite nivoe potreba dece su da dete na kraju određenog programa:

Nudimo vam mogućnost da postanete naš partner, i da svom već postojećem poslu dodate još jednu vrednost. Dodatna vrednost Vašeg postojećeg poslovanja doneće Vam veći obuhvat dece koja postižu uspeh i time ćete povećati svoje prihode.

INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA:

OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

Primalac franšize treba da obezbedi prostor (učionicu). Učionica treba da budu opremljena osnovnim sredstvima za realizaciju programa (stolovi i stolice, tabla, zidna slovarica i odgovarajuće zidne slike predviđene programom).